O konzultačním centru

Konzultační centrum Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR je jedním z komunikačních nástrojů, které se Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR rozhodl použít v rámci projektu „Vzdělávání rozhodců a ostatních osob dotčených rozhodčím řízením“.

Konzultační centrum představuje nástroj, který má široké i odborné veřejnosti poskytnout možnost získat relevantní a pravdivé informace o rozhodčím řízení. Vzhledem k tomu, že Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR je v současnosti jediným stálým rozhodčím soudem s obecnou působností, cítí se povinen vzít na sebe tuto informační povinnost, neboť institut rozhodčího řízení je často nesprávně aplikován, ne-li přímo úmyslně zneužíván.

Správně aplikovaný institut rozhodčího řízení však představuje rychlý a efektivní nástroj k řešení obchodních, občansko-právních a pracovně právních sporů, jehož se celosvětově hojně využívá a to nejen v mezinárodním obchodě.

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR se proto rozhodl, že přispěje ke zvýšení znalosti všech atributů rozhodčího řízení tak, aby se riziko zneužití rozhodčího řízení v budoucnu minimalizovalo. V konzultačním centru můžete nalézt informace jednak o rozhodčím řízení jako takovém, které by Vám měli pomoci porozumět principům uplatňovaným v rozhodčím řízení, ale také zde, díky dlouholetým zkušenostem našich rozhodců, najdete informace, které jsou tříděny dle oborů jimiž se zabývají, např. IT, autorská práva, finance, stavebnictví, aj.

Do konzultačního centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR existují 3 druhy/úrovně uživatelských přístupů:

  • neregistrovaný – přístup pouze k minumu základních informací
  • registrovaný - přístup ke všem základním informacím o rozhodčím řízení
  • VIP registrovaný - přístup k základním i oborovým informacím o rozhodčím řízení

Neregistrovaný – jedná se o anonymní přístup do konzultačního centra. Jeho hlavní nevýhodou je, že uživatel s touto úrovní přístupu tak získá pouze ty nejzákladnější informace o rozhodčím řízení.

Registrovaný – jedná se o přístup se základní internetovou registrací. Vyplněním všech požadovaných registračních údajů uživatel získá přístup ke všem základním informacím o rozhodčím řízení, které mu umožní se s institutem rozhodčího řízení seznámit.

VIP registrovaný – jedná se o přístup s rozšířenou registrací. Obsahuje v sobě jak práva úrovně přístupu registrovaný, tak i přístupová práva opravňující k zobrazení oborových informací. Přístupem jak k obecným informacím rozhodčímu řízení, tak oborovým informacím Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR vytváří vyjímečnou a ojedinělou informační základnu, která Vám umožní získat komplexní přehled o možnosti využití rozhodčího řízení právě ve Vašem oboru.

Pro více informací, či s případnými dotazy se obracejte na konzultacni.centrum@soud.cz