Podmínky užívání

Poradenství v konzultačním centru (dále jen KC ) není právním poradenstvím ve smyslu advokátní praxe a ani jím být nemůže. Jde výlučně o informační servis týkající se procesních podmínek rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR ( dále jen RS ).

Konzultací konkrétního sporu některým z rozhodců zapsaných na listině RS se tazatel automaticky připravuje o možnost jmenovat oslovenou osobu rozhodcem v konzultovaném sporu (takový rozhodce by totiž byl z rozhodování vyloučen, protože by již nebyl nestranným, nezávislým a nepodjatým).

Redakce KC si vyhrazuje právo nezodpovědět či odstranit nepřijatelné dotazy, kterými zejména jsou urážky, vulgarismy, rasismus a neplacená reklama.

RS objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací. Odpověď je obvykle výsledkem samostatného šetření prováděného na základě každého jednotlivého požadavku tazatele, přičemž při získávání podkladů pro řešení těchto požadavků RS postupuje s odbornou péčí, kterou lze po RS vyžadovat.

Jakékoliv obchodní rozhodnutí představuje do jisté míry určité riziko a RS poskytnutím informací takové obchodní riziko nezajišťuje ani nepřebírá. RS neodpovídá za škody, ztráty nebo jiné negativní důsledky vzniklé v příčinné souvislosti s poskytnutými informacemi.

Služby KC jsou zdarma.